Banner
Huis > Kennis > Inhoud

Praktische toepassing van getijdenzaadbed irrigatie

Nov 25, 2019

1. Zaadteelt

Getijdenirrigatie is een ideale methode voor het kweken van zaailingenirrigatie. Vergeleken met topspray of handmatige irrigatie, is het bodemirrigatiesubstraat gelijkmatiger geïnfiltreerd, is het aandeel van grondharden op substraatoppervlak sterk verminderd en is de zaadkieming en opkomstsnelheid aanzienlijk lager dan topsprayirrigatie. Daarom kan getijdenirrigatie worden toegepast op zaad en zaailingen, met name het is een kleine zaadteeltzaailing.


1


2. Zaadbakenteelt

Zaailingen voor fabrieksteeltdozen vervangen de traditionele teeltzaailingen en worden een opkomende industrie die de modernisering van de groenteproductie bevordert. In tegenstelling tot de gewone teeltzaailingen is het volume van de zaadbaksubstraat klein en is de groei van de zaailingen vatbaar voor watertekort en tekort aan voedingsstoffen. Tegelijkertijd is de ontwikkeling van zaaibakenteeltzaailingen onlosmakelijk verbonden met gemechaniseerde teelt en verplanten. Daarom is uniformiteit van de zaailingsgroei belangrijker in de zaailingen van de zaadbakkweek. Getijdenirrigatie zorgt voor uniformiteit van de irrigatie, waardoor zaailingen netter worden.

 

3. Bloementeelt

Onder getijdenirrigatieomstandigheden is de bloemgroeiperiode kort, is de staat van groei uniform, is de kwaliteitssnelheid hoog en is het appreciatie-effect goed. Productiepraktijken en onderzoek hebben aangetoond dat algemene variëteiten zoals anthurium en phalaenopsis geschikt zijn voor dit type irrigatie.


2


4. Groene bladgroenteproductie

Groene bladgroenten zijn snelgroeiende groenten die voornamelijk zijn gemaakt van verse groene bladeren, bladstelen en zachte stelen. Vanwege de korte groeiperiode, flexibele oogst, uitgebreide teelt en vele soorten, is het zeer geliefd bij de consument. In vergelijking met groene bladgroenten en fruitgroenten is de groeisnelheid snel en is de planthoogte laag, wat geschikt is voor een hogere plantdichtheid. Getijdenirrigatie is meer geschikt voor deze snelgroeiende groene bladgroente.

 


Back